Adverteerders

Info voor Bedrijven
Alle studenten moeten aan het einde van hun studie minimaal één afstudeervak  en één stage van minimaal 12 weken doen. Als uw bedrijf een afstudeeropdracht of stageplek vrij heeft, kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen.

Studiecoördinator Agrotechnologie:
dhr. dr. ir. Jan Willem Hofstee
janwillem.hofstee(et)wur.nl
0317 4 84194

Studievoorlichter en studiebegeleider Agrotechnologie:
dhr. ir. GHMB Straver
gerard.straver(et)wur.nl
0317-483908


Daarnaast organiseert HeerenXVII een aantal activiteiten om de interactie tussen bedrijven en studenten te vergroten.
Ieder 2,5 jaar organiseert HeerenXVII een Bedrijvendag. De volgende bedrijvendag zal gehouden worden tijdens ons 10e lustrum in het voorjaar van 2015. Tijdens deze dag zal er een symposium plaatsvinden, plus een bedrijvenmarkt waarin een aantal bedrijven de kans krijgen om zich te presenteren aan studenten Agrotechnologie. Als uw bedrijf interesse heeft om deel te nemen aan deze bedrijvendag, kunt u contact op nemen met HeerenXVII.

Verder maakt HeerenXVII jaarlijks een CV-boek. Hierin staan de Curricula Vitae van studenten Biosystems Engineering die recentelijk zijn afgestudeerd of gaan afstuderen. Tevens staat in het CV-boek een omschrijving van de studie Biosystems Engineering, zodat duidelijk is welke competenties een agrotechnoloog na zijn studie heeft. Dit boek wordt verstuurd naar bedrijven die werkzaam zijn in ons werkveld. Als uw bedrijf nog geen CV-boek ontvangt, kunt u contact opnemen met HeerenXVII.

Ook organiseert HeerenXVII een aantal keer per jaar een bedrijfslunch. Tijdens deze lunch heeft een bedrijf de kans om zich te presenteren aan studenten Agrotechnologie. Met name de mogelijkheden die een bedrijf ons kan bieden tijdens en na de studie. U kunt dan denken aan een stage, afstudeerproject of openstaande vacatures.

Daarnaast is er de mogelijkheid om te adverteren in ons verenigingsblad, almanak(jaarboek) of met een banner op deze website. Dit geeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ons online netwerk in Linkedin, waar met name agrotechnologen met werkervaring actief zijn.