Adverteerders

BSc Agrotechnologie

High-tech voor plant en dier

Vind je het leuk om toepassingen te vinden voor de nieuwste technologische ontwikkelingen en kom je ook graag zelf met nieuwe oplossingen, dan is de BSc Agrotechnologie misschien iets voor jou.
De opleiding is gericht op techniek in relatie tot plant, dier en leefomgeving. Agrotechnologen zoeken naar toepassingen van nieuwe technologie voor de productie van voedsel en andere agrarische producten. Ook houden ze zich bezig met technologie voor de groene ruimte. Daarnaast omvat de studie ook de wisselwerking met economie en bedrijfskunde, de zogenaamde bèta-gamma interactie.
INNOVATIE schrijven agrotechnologen met hoofdletters. De technologische toepassingen leveren een bijdrage aan duurzame productiemethoden.

Met welk profiel?
Met een vwo-diploma met het profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid mét natuurkunde ben je toelaatbaar tot de BSc Agrotechnologie. Kijk voor overige toelatingsmogelijkheden, aanmelden en studiefinanciering op de volgende link:

  Info studiekiezers

 

De opleiding in het kort

Maatschappij en overheid stellen steeds hogere eisen aan voedselveiligheid en kwaliteit, verlangen ook een duurzame productie. Je leert om technologie te ontwerpen die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Je krijgt kennis en inzicht in exacte wetenschappen en plant, dier en leefomgeving. Vervolgens leer je om die kennis te combineren en toe te passen.

Economische drijfveren voor vernieuwing zijn er ook. Steeds beperktere beschikbaarheid van arbeid en de hogere eisen die gesteld worden aan productkwaliteit vragen om innovatieve technologische oplossingen. Robotisering en automatisering spelen daarom een steeds grotere rol. Dierenwelzijn is een andere drijfveer voor vernieuwing. Ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van mens en dier zijn een belangrijk kenmerk van de BSc Agrotechnologie.

Voor extra informatie over de opleiding, neem een kijkje op:

Meer info Agrotechnologie

 

Field Robot Event

Het Field Robot Event is een jaarlijks evenement voor agrotechnologen. Daar krijgen ze met hun team de kans hun innovatieve ideeën te presenteren: de teams laten zien hoe hun ontworpen robots in staat zijn zelfstandig de weg te vinden tussen de gewassen. Na Duitsland in 2010, Denemarken in 2011, de Floriade in Venlo in 2012 en in 2013 in Tsjechië. Kijk voor meer informatie op:

Field Robot Event

 

MSc Biosystems Engineering

Na de bacheloropleiding kun je een masteropleiding volgen. Met je BSc Agrotechnologie heb je onvoorwaardelijk toegang tot twee Wageningse masteropleidingen. In deze tweejarige masteropleidingen combineer je verdiepende vakken met een half jaar stage en een half jaar afstudeeronderzoek. De meeste studenten kiezen voor de master Biosystems Engineering. De twee masteropleidingen zijn:

Biosystems Engineering

Development and Rural Innovation