Adverteerders

De Webcommissie is verantwoordelijk voor deze website. Om te zorgen dat de website up-to-date blijft worden er regelmatig foto’s en ook Haitech geüpload door de commissie leden. De website is het digitale visite kaartje voor bedrijven en studenten. Het design van de site valt dan ook binnen onze taak. Om te zorgen dat Heeren XVII zijn digitale voorsprong blijft behouden vernieuwt de commissie continu de website.

De webcommissie is niet alleen verantwoordelijk voor de site van Heeren XVII, maar ook voor de site van de NVTL, Nederlandse Vereniging voor Techniek in de Landbouw valt binnen het portofolio van de webcommissie.  

De WebCie bestaat momenteel uit Gwen Hoogeboom, Marco de Theye en Tijmen Visser

Webcie

Huidige commissie                                                                                                              Commissie 2015-2016
                                                                                                                                            Winaar meest originele commissiefoto almanak 2015-2016