Adverteerders

Geschiedenis van studievereniging Heeren XVII

Op 1 april 1965 werd in café Onder de Linden te Wageningen de vereniging Heeren XVII opgericht als studievereniging van de toenmalige studie Landbouwtechniek. Het doel van de vereniging was enerzijds de onderlinge band tussen de studenten in de Landbouwtechniek te versterken en anderzijds de contacten met de hoogleraren en de staf te verbeteren. De vereniging dankt haar naam aan het feit dat tijdens de oprichting alleen mannen (heren dus) deze studie volgden. Daarnaast was de studie Landbouwtechniek destijds de 17de studie in Wageningen.

Tevens verwijst de naam Heeren XVII naar de succesvolle hoofddirectie van de "Verenigde Oost-Indische Compagnie", die in de Gouden Eeuw onder dezelfde naam vergaderde. De Heeren XVII moesten de activiteiten van de Compagnie co√∂rdineren en de hoofdlijnen van het beleid uitzetten. Zij vergaderden drie keer per jaar gedurende enkele weken. Dit was afgestemd op het vertrek of de aankomst van de vloten. De belangrijkste vergadering was in september, na terugkeer van de retourvloot. De Advocaat, de vaste secretaris van de Heeren XVII, behandelde de post, stelde resoluties van de Heeren XVII op en nam deel aan hun vergaderingen. Omdat hij vaak jarenlang in deze functie in dienst bleef, i.t.t. de Heeren XVII zelf, was hij een belangrijke schakel in de organisatie (bron: www.vocsite.nl).

Geschiedenis van de studie Agrotechnologie

Originele auteur: Mark-Paul den Ouden (Commissaris Intern Heeren XVII), 19-02-1996
Bewerking en update: Barry van Dongen (Voorzitter Heeren XVII), 18-01-2005
Bewerking en update: Valentijn van Rooyen (Penningmeester Heeren XVII), 22-1-2014

Bij het maken van de Zesde Landbouwtechnische almanak stuitte ik op een probleem. In eerdere almanakken en andere bronnen werden verschillende data voor de oprichting van de studie Landbouwtechniek (anno 2014 Agrotechnologie) gegeven. Naast 1958 en 1960, werd 1956 genoemd. Als het daadwerkelijk 1956 zou zijn, betekent dit dat de studie dit jaar 40 jaar zou bestaan. Dit vroeg om onderzoek. Binnen de vakgroep Agrotechniek en -fysica (anno 2014 opgesplitst in de leerstoelgroepen Farm Technology Group en Biomass Refinery and Process Dynamics) wist men het ook niet precies. Uiteindelijk ben ik bij de Post- en Archiefdienst van de Landbouwuniversiteit (anno 2014 Wageningen UR) beland. Daar kon Caroline van de Bent (anno 2014 niet meer werkzaam bij de WUR) mij verder helpen. Na donderdag 15 februari 1996 een paar uurtjes in het archief te hebben doorgebracht zijn de volgende gegevens boven water gekomen.

In het programma voor het studiejaar 1957-1958 wordt voor het eerst melding gemaakt van richting XVII, Landbouwwerktuigkunde. Hierin is te vinden dat op 19 juli 1956 bij koninklijk besluit onder andere de richting XVII, landbouwwerktuigkunde is opgenomen. De hoogleraar in de Landbouwwerktuigkunde was toentertijd (al sinds 1951) prof.ir. G. Riemer (in 1981 is prof. Riemer overleden).

In de aanvullingen en verbeteringen van de Landbouwhogeschool Wageningen Gids 1970-1971 is te zien dat de naam ''richting XVII, Landbouwwerktuigkunde'' gewijzigd is in ''N-32, Landbouwtechniek''. Hierna heeft de studie nog vele naamsveranderingen, codewijzigingen en studieduurveranderingen ondergaan om voorlopig te eindigen bij de huidige studie Agrotechnologie. Zie onderstaande tabel voor een compleet overzicht.

Enkele gegevens over de studie Agrotechnologie en haar voorgangers:

Studie

Studiecode

Studieduur

Start

Aantal jaren

 Resource artikelen

Landbouwwerktuigkunde

XVII

5 jaar

1956-1957

14 jaar

 

Landbouwtechniek

N32

5 jaar

1970-1971

12 jaar

 

Landbouwtechniek

L14

4 jaar

1982-1983

7 jaar

 

Landbouwtechniek

L60

4 jaar

1989-1990

6 jaar

 

Landbouwtechniek

L60

5 jaar

1995-1996

2 jaar

 

Landbouwtechnische Wetenschappen

L60

5 jaar

1997-1998

3 jaar

 

Technologie & Milieumanagement

TM

5 jaar

2000-2001

2 jaar

 2001

Agrotechnologie

BAT/MAB

3/2 jaar

2002-heden

 

 

Enkele gegevens over de richting XVII, Landbouwwerktuigkunde:

Studiejaar

''56-''57

''57-''58

''58-''59

''59-''60

''60-''61

''61-''62

''62-''63

Aantal ingeschrevenen

2

9

10

17

26

28

37

Aantal geslaagden kanidaatsexamen

 

 

2

2

4

5

6

Aantal geslaagden ingenieursexamen

 

 

 

 

1

1

1

De eerste afgestudeerden (ofwel de drie 1-en in de laatste regel van bovenstaande tabel):
J.M. Lange op 01-07-1961
C. Bremer op 13-04-1962
R.K. Elema op 28-09-1962

Uit de studentgegevens 1950-1960 deel II, zie bovenstaande tabel, blijkt dat in studiejaar 1956-1957 al twee studenten bezig zijn met de kandidaatsstudie in de richting XVII. Derhalve is 1956 als oprichtingsjaar voor de studie Agrotechnologie aan te wijzen. Als oprichtingsdatum is 19 juli 1956, de dagtekening van het koninklijk besluit, aan te merken.

Bronnen: allen uit archief Wageningen Universiteit