HeerenXVII

Studievereniging BSc Agrotechnologie & MSc Biosystems Engineering
English Dutch

Bestuur

Het bestuur van Heeren XVII kent verschillende taken. Op de eerste plek komt het in goede banen leiden van de verrening. Wat gedaan wordt door intensief conact met de commissies. Ook is het bestuur het eerste aanspreekpunt voor relaties buiten de verenigingen. Zij houdt bijvoorbeeld contact met de andere studieverenigingen van Wageningen Universiteit, de Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL), bedrijven en instellingen, het Nationaal Museum Historische Landbouwtechniek en de organisaties binnen Wageningen Universiteit. Door het jaarlijks uitbrengen van een CV-boek probeert Heeren XVII bijna afgestudeerden onder de aandacht van het bedrijfsleven te brengen. Een andere functie van het het bestuur is er voor zorgen dat er nieuwe studenten komen, door drie keer per jaar meeloopdagen te organiseren en aanwezig te zijn op de opendag.

De voorzitter van het bestuur coördineert de acties van de overige bestuursleden. Tevens is het zijn taak om de bestuursvergadering, de Algemene Leden Vergadering alsmede de Maandelijkse Rigro's voor te zitten. De taak om deze vergaderingen allemaal netjes schriftelijk vast te leggen ligt bij de secretaris. Hij houdt ook de post en de e-mail bij en maakt uitnodigingen voor vergaderingen. Tevens houdt de secretaris de verenigingsagenda bij. Voor alle contacten tussen het bestuur en de commissies van de vereniging is een Commissaris Intern aangesteld. Deze zorgt ook voor het digitale foto- en draaiboekenarchief. Tevens houdt de Commissaris Intern zich bezig met het onderwijs. Hiervoor zit deze de Kleine Rigro voor, een bijeenkomst van de onderwijs gerelateerde commissies van Heeren XVII. Voor alle externe zaken en betrekkingen is er de Commissaris Extern. Deze onderhoudt het contact met de oud-leden, het Nationaal Museum Historische Landbouwtechniek en alle bedrijven en relaties die bij Heeren XVII in het bestand staan. Op het gebied van voorlichting is de Commissaris Extern met name actief bij het organiseren van meeloopdagen en andere campagnes om studenten te werven. De penningmeester van de vereniging beheerd alle financiële zaken, zorgt dat de contributie op tijd wordt afgeschreven, houdt de (oud-)ledenlijsten bij en maakt aan het einde van het collegejaar een financieel jaaroverzicht. Daarnaast verzorgt de penningmeester de inkopen van de vereniging.

Op elke dinsdag en donderdag van de week is er het spreekuur. Tussen de middag, van 12:30 uur tot 13:00 uur, is er iemand van het bestuur in de Heeren XVII-bestuurskamer aanwezig om al jullie vragen te beantwoorden. Tijdens het spreekuur is het ook mogelijk Heeren XVII-artikelen te kopen of op te halen. Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunnen deze besproken worden tijdens het spreekuur of via e-mail gestuurd worden naar heeren.xvii@wur.nl. Per telefoon zijn we tijdens de spreekuren bereikbaar op 0317-484192. We zullen dan zeker ons best doen om antwoorden of oplossingen te vinden.

Voorzitter Geert van Maldegem
Secretaris Sophie Wildeboer
Penningmeester Sake Antonides
Commissaris Intern Dide van Teeffelen
Commissaris Extern Bram Teurlinx

Bestuur 2021I
v.l.n.r. Sake, Sophie, Geert, Dide, Bram