HeerenXVII

Studievereniging BSc Agrotechnologie & MSc Biosystems Engineering
English Dutch

Oud leden

Agrodite
Agrodite is de oud-ledenvereniging van Heeren XVII. De taken die vroeger door Agrodite werden gedragen zijn nu ondergebracht bij Heeren XVII. De naam Agrodite staat voor de liefde voor de techniek met een groen tintje die elke landbouwtechneut in het diepst van zijn hart heeft. Agrodite is een unieke naam en die behouden we graag voor de oud-leden.

Doel Agrodite
Het doel van Agrodite is het onderhouden van de contacten tussen oud-studenten onderling. Iedereen die donateur is van Heeren XVII, is automatisch Agrodite lid. Heeren XVII gebruikt een gedeelte van het donateursgeld voor het organiseren van activiteiten waarbij ook oud-leden uitgenodigd worden. Denk hierbij aan een reünie tijdens de lustra van Heeren XVII De laatste reünie heeft plaatsgevonden tijdens het tiende lustrum van Heeren XVII. Deze reünie mag zeker als een geslaagde activiteit aangemerkt worden: meer dan 130 oud-techneuten hebben op deze dag elkaar in Wageningen weer gevonden en, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig bijgepraat.

Werkwijze Agrodite
Vanaf 2005 organiseert de Binnenlandse Excursiecommissie van Heeren XVII een aantal keren per jaar een thema-avond. Op zo'n avond worden door twee bedrijven en/of organisaties een praatje over hun huidige werkzaamheden en de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Vaak zijn dit oud landbouwtechneuten. Na de presentaties is er tijd voor vragen en discussies en wordt de avond afgesloten met een borrel. Naast studenten worden ook oud-studenten voor deze avonden uitgenodigd.

Bij de zoektocht naar interessante sprekers wordt de Agrodite-lijst gebruikt. De commissaris extern van Heeren XVII beheert de lijst met Agrodite contactpersonen, waar van elke lichting afgestudeerde oud landbouwtechneuten een contactpersoon op staat (zie hieronder). De adressen van afgestudeerden en oud-leden worden bijgehouden door de penningmeester van Heeren XVII. Om ervoor te zorgen dat de adressen up-to-date blijven worden jaarlijks via de contactpersonen de adresgegevens van de afgestudeerden gevraagd. De ervaring leert namelijk dat adresgegevens bij vrienden en bekenden vaker actueel zijn dan bij Heeren XVII. Desondanks wordt iedereen wel verzocht om zijn/haar adreswijziging ook zelf door te geven aan heeren.xvii@wur.nl. Op deze manier proberen wij ons adressenbestand zo actueel mogelijk te houden.

Daarnaast proberen we ook de e-mailadressen zo compleet en actueel mogelijk te krijgen. Ook als men alsnog of weer donateur wil worden kan er gemaild worden naar heeren.xvii@wur.nl