HeerenXVII

Studievereniging BSc Agrotechnologie & MSc Biosystems Engineering
English Dutch

Vacatures

Alle studenten moeten aan het einde van hun studie minimaal één afstudeervak en één stage van minimaal 12 weken doen. Als uw bedrijf een afstudeeropdracht of stageplek vrij heeft, kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen.

Wegens omstandigheden hebben we momenteel een vervangend studiecoördinator
Vervangend Studiecoördinator Agrotechnologie:
dhr. dr. ir. Wilko van Loon
wilko.vanloon@wur.nl
0317-485216

Studiecoördinator Agrotechnologie:
dhr. dr. ir. Jan Willem Hofstee
janwillem.hofstee@wur.nl
0317-484194

Studievoorlichter en studiebegeleider Agrotechnologie:
dhr. ir. GHMB Straver
gerard.straver@wur.nl
0317-483908

HeerenXVII maakt jaarlijks een CV-boek. Hierin staan de Curricula Vitae van studenten Biosystems Engineering die recentelijk zijn afgestudeerd of gaan afstuderen. Tevens staat in het CV-boek een omschrijving van de studie Biosystems Engineering, zodat duidelijk is welke competenties een agrotechnoloog na zijn studie heeft. Dit boek wordt verstuurd naar bedrijven die werkzaam zijn in ons werkveld. Als uw bedrijf nog geen CV-boek ontvangt, kunt u contact opnemen met HeerenXVII.

Vacatures voor banen kunnen verspreid worden onder onze masterstudent leden als u een partner bent. Voor partnerschap verwijzen we u naar het kopje Partner worden.