HeerenXVII

Studievereniging BSc Agrotechnologie & MSc Biosystems Engineering
English Dutch

Bedrijven

Alle studenten moeten aan het einde van hun studie minimaal één afstudeervak en één stage van minimaal 16 weken doen. Als uw bedrijf een afstudeeropdracht of stageplek vrij heeft, kunt u contact opnemen met Heeren XVII.


Vacature Mail
Elke maand krijgen alle studenten van Heeren XVII een mail waarin verschillende thesis, stage en vacatures worden uitgelicht. Wilt u meer studenten werven voor uw bedrijf? Stuur uw vacatures, stage opdrachten en thesis op naar Heeren XVII. Uit ervaring horen wij dat de mail elke maand goed bekeken wordt en dat het fijn gevonden wordt dat de opdrachten toegespitst zijn op Agrotechnologen. Heeft u ook zo'n opdracht? Neem
hier contact op voor de mogelijkheden.


CV-Boek
HeerenXVII maakt jaarlijks een CV-boek. Hierin staan de Curricula Vitae van studenten Biosystems Engineering die recentelijk zijn afgestudeerd of gaan afstuderen. Tevens staat in het CV-boek een omschrijving van de studie Biosystems Engineering, zodat duidelijk is welke competenties een agrotechnoloog na zijn studie heeft. Dit boek wordt verstuurd naar bedrijven die werkzaam zijn in ons werkveld. Als uw bedrijf nog geen CV-boek ontvangt, kunt u contact opnemen met HeerenXVII.

Ook is het CV-boek
hier online te bekijken.


Partner worden
Wilt u meer doen voor Heeren XVII en op de hoogte blijven van onwikkelingen binnen de vereniging. Wordt partner!
Voor partnerschap kunt u direct mailen naar
Heeren XVII of de info hier bekijken Partner worden.